Özgeçmiş

Ayşe Keşir, 1967 yılında Düzce'de doğdu. Babası Kavakbıçkı Köyü’nde Hafız Bilal Gündoğdu, annesi Ozanlar Köyü’nden (Mollaoğlu Mh.) Ahmet (Aşık) Usta’nın kızı Emine hanımdır. Babasının İstanbul’a tayin olması sebebiyle, ailesiyle birlikte İstanbul Sultanahmet semtine yerleşti. İlkokulu Cağaloğlu Büyük Reşitpaşa İlkokulunda, Ortaöğretimi ise Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilimdalında yaptı. “Farklı İdeolojilerde Aile ve Kadın Algısı ve Bu Algının Gazete Köşe Yazılarında Ele Alınış Biçimi” konusunda araştırma projesi yaptı. İngilizce, Arapça ve Osmanlıca öğrendi."

Ayşe Keşir, meslek yaşamına engellilere yönelik ilk yayın olan Yaşama Sevinci Dergisinde muhabir olarak başladı, İstihbarat Şefliği yaptı. Bir grup arkadaşıyla birlikte 24 yaşında kadınlar için ilk yayını çıkardı. Muhafazakar kadınların şehir hayatındaki sorunlarını ele alan Hanımeli Dergisi çok beğenildi. Gelen talepler üzerine kurucu ekibinde yer aldığı bir televizyon kanalında kadınların eğitim ve farkındalığına katkıda bulunmayı amaçlayan Hanımeli ve Kadın Gözüyle programlarını yaptı.

Uzun yıllar özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yapan Ayşe Keşir, ayrıca, Ayşe Gündoğdu ve Ayşe Kurucuoğlu müstear ismileriyle, çeşitli oyun ve senaryolar yazdı. 15’i aşkın radyo tiyatrosu seslendirildi ve yayınlandı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde, toplum okumaları üzerine makaleleri ve köşe yazıları yayınlandı.

Medya ve iletişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra 1985 yılından itibaren çeşitli STK’lar bünyesinde sosyal politikaların geliştirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ile yoksulluk eğitimi, sağlık istihdam alanlarında çalışmalar yaptı.

2001 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu AK Parti’de, 2002 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı.2005 yılında olağan kongre ile birlikte Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Önce Sosyal İşlerden daha sonra da Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. “Ak Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları I ve II yayınlarını hazırladı ve eğitim ve organizasyonlarını koordine etti. Teşkilat görevlendirmeleri ve seçim çalışmaları vesilesi ile Türkiye’nin hemen tüm şehirlerinde defalarca görev yaptı. Görev süresinde Genel Merkez Kadın Kollarının ulusal ve uluslararası tüm çalışma ve organizasyonlarının tanıtım, medya faaliyetlerini organize etti, yayın, doküman, film vb çalışmalarını hazırladı.

2009 yılında Ankara Altındağ’dan Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Alt Yapı Komisyonu Başkan Vekilliği, Aile Komisyonu ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böylece yerel siyaset tecrübesini artırdı.

AK Parti Hükümetlerinin temel direği olan sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmalarına da önem veren Ayşe Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kuruluşundan itibaren Bakan Danışmanlığı yaptı. Görev süresince, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar, dernekler, sendikalarla siyasi çalışmalar, mevzuat çalışmaları ile projelerin planlama ve uygulamasını yaptı. 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele yasası başta olmak üzere pek çok yasa, yönetmelik çalışmalarını yapan ekipte yer aldı. Gönül Elçileri Projesi, Otizm Eylem Planı, “Aile Olmak” Projesi gibi pek çok proje ve eylem planının planlama, uygulama çalışmalarını yürüttü.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasım 2016 seçimlerinde 26. Dönem Düzce Milletvekili seçildi. TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyon Başkanlığı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörüdür.

Meslektaşı Feridun Keşir ile 1989 yılında evlenen Ayşe Keşir üç kız çocuğu annesidir.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Medya ve İletişim,
 • Sosyal Medya ve Güvenli Kullanımı
 • Engelliler, (farkındalık, eğitim, istihdam, bakım)
 • Sosyal Öğrenme, Çocuk, TV ve Şiddet
 • Yoksullukla Mücadele Çalışmaları
 • Kadın ve Güçlenme
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
 • Kadın ve Siyasi Katılım
 • İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma
 • Ailenin Güçlendirilmesi
 • Sosyal Politika Uygulamaları,
 • Dezavantajlı Grupların (engellilerin, yoksulların, yoksul ve mağdur kadınların) Kalkınma Sürecine Entegrasyonu
 • Gönüllülük, Üretim Sürecine Gönüllü Katılım, 3. Sektör
 • Kamu, Özel Sektör, STK ve Uluslararası Kuruluşların İşbirliği İle Proje Hazırlama ve Fon Yaratma

Projeler

 • 6284 sayılı kanun ile sığınma evleri yönetmeliği çalışmalarına aktif katılım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011-2012
 • Devlet koruma ve bakım altındaki çocukların özel okullarda eğitimine yönelik çalışmalar- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011
 • Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi, Planlama, Koordinasyon ve Uygulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012, 2013
 • Uluslararası Kadın Ve Medya Sempozyumu, “Kadın Haklarının Gelişmesinde Ve Kadına Yönelik Sosyal Projelerde Medyanın Rolü” sunumu, 4-5.04.2012
 • Otizm Eylem Planı, Planlama ve Plan Taslağının Hazırlanması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,2013
 • Trafik Dedektifleri Projesi, Planlama, Koordinasyon. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,2013
 • Türkiye’de Aile Birliğinin Güçlendirilmesi ve Korunması Eylem Planı, Planlama, Uygulama ve Koordinasyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013
 • HAK-İŞ 81 il temsilcisine “Sosyal Medya (Gayr-i Nizami Medya) eğitimi, 22.04.2014
 • HAKİŞ Kadın Komitesinin “Sendikal Kadın Katılımını Artırma Projesi” kapsamında Kayseri, Denizli, İzmir, Sinop, Elazığ, Adana, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara illerinde, “İş hayatı ve Aile Yaşantısı Uyumlaştırma” ve “Sosyal Medyanın Güvenli Kullanımı” eğitimi. Eylül- Aralık 2014
 • Üniversite ve STK programları çerçevesinde, gençlere yönelik “Modern Zamanlarda Aile Olmak” konulu seminerler vermektedir. 2014

STK Çalışmaları

 • 1985 yılında Hanımlar Eğitim Kültür Derneği’nde başladığı sivil toplum çalışmalarında, çocuk, gençlik, eğitim, çalışan kadın, yoksulluk alanlarında faaliyet göstermiştir.
 • Çalışan Kadını Destekleme Girişim Grubu, Hanımlar Eğitim Kültür Derneği, Hanımlar Eğitim Kültür Vakfı, Gökkuşağı Platformu, UKADER, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği vd. STK’ların, proje geliştirme, kaynak yaratma, organizasyon, eğitim çalışmalarına aktif katılım ve katkı sağladı, çeşitli kurullarında görev aldı. 1985-…
 • Avrasya Bir Vakfı 1996- … Yönetim Kurulu üyesi olarak başladığı vakıf çalışmalarında, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerin eğitim, burs ve uyum çalışmaları planlama, uygulama ve koordinasyonunu yürüttü. Halen vakfın Mütevelli Heyet üyesidir.
 • Basın Birliği Derneği Üyesi 1995- …

STK ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

 • Hanımlar Eğitim Derneği ve Hanımlar Eğitim Vakfı, Gökkuşağı Platformu bünyesinde, eğitim, organizasyon planlama uygulama 1985-2004
 • Burs ve Eğitim Yönetmeliğinin hazırlanması ve öğrenci eğitim, destek, sosyal kültürel etkinlikler ve burs faaliyetlerinin organizasyonu çalışmalarında bulundu. Avrasya B. Vakfı, 1996-2004
 • Kırımlı öğrencilere, 16 haftalık “Meslek Tanıtım ve Eğitim Programını” planlama ve uygulama. Emel Kırım Vakfı 1997
 • 2014 yılında 14. sü düzenlenen “Türk Dünyası ve Türkiye Misafiri Üniversite Gençliği Bilgi Yarışması” nın, ilk planlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Avrasya B. Vakfı, 2000
 • Öğrenci eğitim programları çerçevesinde, iletişim dersleri verdi. Kültür Ocağı Vakfı 2000

Raporlama

 • Çeşitlenen ve Değişen İhtiyaçlara Göre Farklı Kurumlar Eliyle Yapılan “Sosyal Yardımların” Biçim ve Yöntemlerinin Yeniden Düzenlenmesi Raporunun hazırlanması, 2009, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı.
 • Medya ve Kadın Çalıştay Raporu 2010, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı
 • Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi Katılımcılık Ekseninde Bütünsel Ara Değerlendirme Raporu, Ekip çalışması, 2013, ASPB.

HAZIRLADIĞI YAYINLAR,

YAYINLANAN ÇALIŞMALARI ve ÖDÜLLERİ:

 • Haziran 2014-… Turuncu Dergisi Yayın Kurulu Başkanı ve yazarı
 • Mart 2013 İş Hayatında Kadınlar Arasında Ayrımcılık Eğitime Bakış Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi Sayı:25
 • 2006 Ak Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları II / Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yayınları
 • 2005 Ak Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları I / Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yayınları
 • “Aynadaki Yüz” isimli oyun ile TRT Radyoları Radyo Tiyatrosu Yarışması- Mansiyon Ödülü
 • 1998 İPUCU (Gençlik Rehberi) Avrasya Bir Vakfı Yayınları /İstanbul
 • 1989 tarihinden itibaren Türkiye’de ilk kez, kadın sahabelerin ve çocuklar için peygamber kıssaları radyo tiyatroları, farklı radyolar ve çeşitli yayınevleri tarafından yayınlandı, 15’i aşkın oyunu seslendirildi.

MEDENİ DURUMU

Feridun Keşir ile evli olup 3 kız annesidir.

SİYASİ ÇALIŞMALAR:

 • Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

  • AR-GE Başkan Yardımcısı- 2002-2005
 • Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı MKYK Üyesi 2005- 1 Temmuz 2014

  • Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı- 2005-2007
  • Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı- 2007-2012
 • Ankara, Altındağ Belediye Meclis Üyesi 2009-2014

  • Aile Komisyonu Başkanlığı, Eğitim Komisyonu Başkan Vekilliği
 • Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 2009-2014

  • Aile Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı, Kadın Komisyonu Başkan Vekilliği, Altyapı Komisyonu Başkan Vekilliği

SİYASAL ALANDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

 • İl Kadın Kolları Başkanlığının Eğitim ve Salon Toplantılarının Planlama Uygulama – Ak Parti İstanbul İl Kadın kolları Başkanlığı 2002-2005
 • İstanbul 3. Bölge SKM Araştırma, Anket ve Basım Birim Sorumlusu- 17.09.2002-5.11.2002
 • “1. Sosyal Dayanışma Kongresi” planlama, uygulama Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı 18. Mayıs. 2006
 • Sosyal İşler Başkanlığı döneminde, teşkilatlara yönelik ilk Sosyal Politika Uygulama dokümanı olan “Ak Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları I” ve “Ak Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları II’nin” yayına hazırlanması ve teşkilatlar tarafından 81 ilde yapılan toplantılar içeriğin anlatılması, raporlanması. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 2005-2006
 • “Çeşitlenen ve Değişen İhtiyaçlara Göre Farklı Kurumlar Eliyle Yapılan -Sosyal Yardımların- Biçim Ve Yöntemlerinin Yeniden Düzenlenmesi” Raporunun hazırlanması, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 2009
 • Tanıtım Medya Başkanlığı döneminde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının tüm ulusal ve uluslarası etkinliklerinin, kongre süreçlerinin film, kitapçık, yayın doküman çalışmalarının üretimi, rapor ve broşürlerin hazırlanması, yayınlanması, medya planlaması ve uygulamasının yapılması, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 2007-2011
 • Medya ve Kadın Çalıştayı, Planlama, Organizasyon ve Raporlama, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 2010
 • Dijital ortamda, kadın meclis üyeleri iletişim ağının hazırlanması, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 2010
 • Ayrıca; teşkilat, seçim ve kongre dönemleri görevlendirmeleri, eğitim ve denetim çalışmaları vesilesi ile ülkemizin her ilinde defalarca çalışma fırsatı bulmuştur.

Sosyal Medya

Facebook

Twitter

Facebook

Sözler

 • TEK KANATLI KUŞ UÇAMAZ

  Kadim doğruları, bugünün dili ile anlama, anlatma ortak çözümler üretmemize katkı sağlayacaktır. “Bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir” anlayışıyla, kadına şiddeti, aşağılamayı asla onaylamayan bir inanış ve kökten gelindiği de asla göz ardı edilmemelidir.
  Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı…

  Yazının Devamı...
 • Yeni Şeyler Söylemek Lazım…
  “SOSYAL RESTORASYON ve AİLE”

  Ekonomik olarak her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyoruz… Refah düzeyimiz artıyor, hem bölgede hem de dünyada söz sahibi bir ülke oluyoruz. Diğer yandan, dünya ve özellikle gelişmiş ülkeler ise; çocuk, gençlik ve hatta yaşlılık dönemlerine ait çıkan tüm yeni sorunlar için yeni yeni çözümler arıyor. Bütün bunlarla birlikte, ekonomik büyümenin devamı olarak, Türkiye için özellikle sosyal yaşama ve sorunlarına dair “ yeni şeyler” ortaya koyma vakti gelmiş ve hatta geçmektedir.

  Yazının Devamı...
 • KAPİTALİZM VE AŞK

  Ah! Aşk…
  Ne yaman çelişkidir, bir zamanlar samanlık seyran olurdu seninle… Şimdi cüzdanlarımızın kabarıklığı ve tek taşın karatıyla tarif ediyorlar seni…

  Yazının Devamı...
 • Sınıflı Toplumun Yeni Geçişkenlik Aracı:
  ÜÇÜNCÜ SEKTÖR YOLUYLA GERÇEKLEŞEN YURTTAŞLIK

  Vahşi kapitalizm ve vahşi modernizm içinde “insanlığımızı” ancak “gönüllü” çalışmalar ile yeniden inşa edebiliriz.

  Yazının Devamı...
 • NİNESİZ, DEDESİZ ÇOCUKLAR

  Aileyi anne, baba, çocuk üzerinden tanımlayıp, aile ilişkilerinin de haklar zemininde sadece hukuk üzerinden tanımlanmasından muzdaripim. Pek çok kez ifade ettiğim gibi çekirdek aile, başta kadına ve akabinde çocuğa karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır. Biz çekirdek aile ile çocuklarımızı ninelerinden ve dedelerinden mahrum ettik.

  Yazının Devamı...
 • ANNELİĞİ YENİDEN OKUMAK

  Üç kız annesi olarak, annelik üzerine yazmak, yazmanın en keyifli hali. Gebelik, doğum derken, kızlarımın bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik dönemlerine ait, beni mest eden onlarca hikâye anlatabilirim.

  Yazının Devamı...
 • KUCAKLAŞAMADAN BAYRAMLAŞTIKLARIMIZ…

  “Allah sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara eriştirsin” duası dilimize pelesenk olmuştur ama söylerken kıymetini pek bilemeyiz. Oysa bir önceki bayram yanımızda olup da bu elini öpemeyeceğimiz, kucaklaşamayacağımız, hediye alamayacağımız nice sevdiklerimiz ayrıldı aramızdan. Ben tam 23 yıldır kız kardeşimle, tastamam 5 yıldır babacığımla kucaklaşıp bayramlaşamıyorum. Arefe veya bayram günü başına vardığım bir soğuk mermer, bir kara toprak…

  Yazının Devamı...
 • Yeni Şehirler ve Modern Tutsaklıklar
  İNSANA KÜSKÜN ŞEHİRLER

  Şehir büyütür insanı, insan da şehri…
  İmar eder, ihya eder birbirini…
  Medine’dir, medeniyettir şehirler…
  Şehirler, insan için insanlar tarafından kurulur… Görgüsü, bilgisi, beklentisi ne kadar ise insanoğlunun o kadar katkı verir şehre…

  Yazının Devamı...
 • “BABALAR GÜNÜ” YETİM KIZLARIN AĞIR İMTİHANI

  Cicili bicili vitrinler, reklamlar ile gözümüzün içine kadar sokulan özel günler acaba kaç kişinin canını yakıyor, bilen var mı?
  Babalar gününde yetimlerin yüreğini kasıp kavuran ateşi kim söndürecek?

  Yazının Devamı...

İletişim

Ak Parti Düzce,Milletvekili

İletişim Bilgilerim

Yeni Halkla ilişkiler Binası
Kat 4 No:4045 TBMM
Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 420 58 80-81
Fax:(0312) 420 25 14
ayse@aysekesir.com
ayse.kesir@tbmm.gov.tr