Sayin Basbakanimiza sehrimize yakisir biz evsahipligi gösterdiginiz için, coskunuz ve kararliliginiz için tesekkürler Düzce...