TBMM Genel Kurulunda Yatirim Ortaminin Iyilestirilmesi Hk Kanun Tasarisi geneli üzerine sahsim adina söz aldim. Bir yandan #Afrin’de sinir ötesi harekat devam ederken bir yandan da yatirim, kalkinma ve büyüme hedeflerimizden sapmadan ilerliyoruz. #BüyükTürkiye